Thousand games played by Ruuster

Rating Rank Games played Games won Games lost Games drawn
1402 143..144 6471 1977 2155 2339


Players Start time Duration Results Move count
DasHund, Ruuster, millmallik 09 Jul 17:57 UTC 19:15 37, 1, -38 456
millmallik, DasHund, Ruuster 09 Jul 17:55 UTC 01:41 37, 31, -68 7
priit377, Ruuster, Paharet 07 Jul 20:12 UTC 01:32 0, 0, 0 24
priit377, Paharet, Ruuster 07 Jul 20:10 UTC 01:11 0, 0, 0 24
Paharet, priit377, Ruuster 07 Jul 20:08 UTC 00:48 0, 0, 0 24
Paharet, Ruuster, priit377 07 Jul 20:05 UTC 01:28 0, 0, 0 24
Ruuster, Kukejaan, Paharet 07 Jul 20:03 UTC 01:02 0, 0, 0 24
Ruuster, Paharet, Ruut 07 Jul 20:01 UTC 01:13 0, 0, 0 24
Ruuster, kengmees, MH33 07 Jul 19:59 UTC 01:25 0, 0, 0 24
Ants43, Paharet, Ruuster 07 Jul 19:56 UTC 01:12 0, 0, 0 24
Paharet, Ants43, Ruuster 07 Jul 19:54 UTC 01:02 0, 0, 0 24
Ants43, Ruuster, priit377 07 Jul 19:52 UTC 01:22 0, 0, 0 24
Ruuster, tuunikala, kukeseen 03 Jul 16:33 UTC 50:35 0, 0, 0 720
mrt1, kallerdus, Ruuster 29 Jun 17:30 UTC 00:51 0, 0, 0 0
MaaMart, Ruuster, mrt1 25 Jun 18:21 UTC 01:29 0, 0, 0 24
Ruuster, Piiluparta, MaaMart 25 Jun 18:15 UTC 01:20 0, 0, 0 24
ILLIMAR, Ruuster, sass36 25 Jun 18:12 UTC 01:04 0, 0, 0 24
Jaanika_1, sassQ, Ruuster 25 Jun 18:10 UTC 01:45 0, 0, 0 24
Ruuster, Piiluparta, ILLIMAR 25 Jun 18:07 UTC 01:44 0, 0, 0 24
2018Alecog, Ruuster, sassQ 25 Jun 18:04 UTC 01:32 0, 0, 0 24
Ruuster, sassQ, sass36 25 Jun 18:02 UTC 01:54 0, 0, 0 14
Ruuster, sassQ, orast 25 Jun 17:59 UTC 01:15 0, 0, 0 24
ILLIMAR, Ruuster, 2018Alecog 25 Jun 17:56 UTC 00:56 0, 0, 0 24
ILLIMAR, 2018Alecog, Ruuster 25 Jun 17:52 UTC 01:31 0, 0, 0 24
orast, Ruuster, Piiluparta 25 Jun 17:50 UTC 01:05 0, 0, 0 24
Ruuster, mrt1, ILLIMAR 25 Jun 17:48 UTC 01:11 0, 0, 0 24
sass36, MaaMart, Ruuster 25 Jun 17:45 UTC 00:47 0, 0, 0 0
joorup, EiHooli, Ruuster 25 Jun 17:40 UTC 02:02 0, 0, 0 24
2rtu, repse, Ruuster 25 Jun 17:37 UTC 01:34 0, 0, 0 24
joorup, Ruuster, mrt1 25 Jun 17:35 UTC 01:06 0, 0, 0 24
« Back