4-player Perekidnoi games played by roya54

Rating Rank Games played Games won Games lost Games drawn
1286 146 81 31 50 0


Players Start time Duration Results Move count
mav25, deere, juru, roya54 16 Feb 19:14 UTC 06:19 54, 17, -17, -54 87
roya54, deere, mav25, juru 16 Feb 19:08 UTC 05:54 42, 14, -14, -42 76
laanekas, roya54, pontsik, antiker 14 Feb 08:50 UTC 06:03 0, 0, 0, 0 54
antiker, roya54, laanekas, AlQaholic 14 Feb 08:43 UTC 06:31 0, 0, 0, 0 84
pontsik, antiker, roya54, laanekas 14 Feb 08:38 UTC 04:35 0, 0, 0, 0 67
laanekas, antiker, roya54, AlQaholic 14 Feb 08:25 UTC 06:04 0, 0, 0, 0 81
laanekas, roya54, AlQaholic, pontsik 14 Feb 08:18 UTC 05:38 0, 0, 0, 0 71
AlQaholic, pontsik, antiker, roya54 14 Feb 08:09 UTC 09:03 0, 0, 0, 0 128
AlQaholic, roya54, antiker 14 Feb 08:00 UTC 08:50 0, 0, 0 54
Osss, Mani, Mardisalu, roya54 09 Feb 11:29 UTC 07:16 40, 19, -19, -40 96
vmartin, vigri1, e1979, roya54 17 Dec 16:13 UTC 08:54 0, 0, 0, 0 106
Lusti, e1979, roya54, 123456 17 Dec 16:06 UTC 05:10 0, 0, 0, 0 68
ninasarvik, roya54, vmartin, rolf12 17 Dec 15:57 UTC 08:15 0, 0, 0, 0 114
marian93, rist, vmartin, roya54 17 Dec 15:50 UTC 06:28 0, 0, 0, 0 70
123456, roya54, soosiim, laanekas 17 Dec 15:42 UTC 07:24 0, 0, 0, 0 84
laanekas, roya54, Lusti, ninasarvik 17 Dec 15:33 UTC 08:21 0, 0, 0, 0 102
raul72, soosiim, roya54, Lusti 17 Dec 15:25 UTC 05:43 0, 0, 0, 0 76
ninasarvik, roya54, 123456, Märhel 17 Dec 15:17 UTC 08:25 0, 0, 0, 0 96
Märhel, roya54, kristi24, BazzBoy 12 Dec 19:37 UTC 09:22 0, 0, 0, 0 86
Maila, ILLIMAR, soosiim, roya54 12 Dec 19:30 UTC 04:57 0, 0, 0, 0 64
ILLIMAR, soosiim, roya54, laanekas 12 Dec 19:21 UTC 08:00 0, 0, 0, 0 87
roya54, Märhel, Ruuster, orast 12 Dec 19:14 UTC 05:26 0, 0, 0, 0 80
roya54, Maila, Märhel, Lariana 12 Dec 19:06 UTC 07:21 0, 0, 0, 0 75
orast, priit377, roya54, Antspaidest 12 Dec 18:59 UTC 06:08 0, 0, 0, 0 84
soosiim, Lariana, Antspaidest, roya54 12 Dec 18:52 UTC 05:38 0, 0, 0, 0 84
ILLIMAR, roya54, kristi24, Ruuster 12 Dec 18:45 UTC 05:32 0, 0, 0, 0 79
Koi73, annellii, roya54, laanekas 15 Nov 15:17 UTC 06:52 0, 0, 0, 0 39
roya54, karauuul, ristoboss, Koi73 03 Nov 17:06 UTC 05:20 64, 23, -23, -64 71
Koi73, rist, roya54, mav25 03 Nov 16:57 UTC 08:11 26, 20, -20, -26 78
Setu, Pepe, roya54, e1979 30 Aug 12:46 UTC 05:14 58, 27, -27, -58 77
« Back